Etusivulle

Henkilökohtaista
opetusta ja tukea


Koulutusta
Ryhmille

Yrityksen
markkina- arvo

Kilpailu samoilla
tuotteilla

Riittääkö
potentiaalisia
asiakkaita

Johtaako tilanne
hintakilpailuun

Oman yrityksen
kriittisen pisteen
tunnistaminen

Kateajattelun
hallitseminen


Digitaalinen maailma ja sen tuomat haasteet
yritysten näkökulmasta

  • Digitaalinen viestintä
  • Tunnistaa painopistealueet yrityksen toiminnassa
  • Perinteisessä toimintaympäristössä toimivat joutuvat muuttaman toimintaansa ja tavoitteitaan vastamaan digitaalista toimintaympäristöä
  • Miten digitaalinen toiminta vaikuttaa johtamiseen, strategiaan, markkinointiin ja tavoitteiden asettamiseen
  • Vaatimuksia ja muutoksia suunniteltaessa huomioida sidosrymien tarpeet
  • Organisaation tasoilta vaaditaan asennemuokkausta, yhteiseen tavoitteeseen pyrkimistä ja jatkuvaa opiskelua
  • Kilpailutilanteen uusarviointia; kilpailijoista, yrityksen tilasta ja tuotekehittelystä, kustannusrakenteen hallinnasta
  • Sähköisten vaihtoehtojen valintoja kohderyhmäkohtaisesti
  • Painopistealueet yrityksien markkinointipolitiikassa
  • Jos digitaalinen toimintaympäristö on kunnossa, me kaikki säästämme aikaa ja rahaa toimiessamme eri sidosryhmien kanssa

 

 

KEURUUN ATK-PALVELUT
Hyytiäraitti 6    42700 Keuruu
040-5190781

sähköposti; juha.pekkahti@gmail.com
   Y-tunnus 2140722-1

| Sivun alkuun