Etusivulle

Henkilökohtaista
opetusta ja tukea


Koulutusta
Ryhmille

Yrityksen
markkina- arvo

Kilpailu samoilla
tuotteilla

Riittääkö
potentiaalisia
asiakkaita

Johtaako tilanne
hintakilpailuun

Oman yrityksen
kriittisen pisteen
tunnistaminen

Kateajattelun
hallitseminen


Digitaalinen maailma ja sen tuomat haasteet
yritysten näkökulmasta

 • Digitaalinen viestintä
 • Tunnistaa painopistealueet yrityksen toiminnassa
 • Perinteisessä toimintaympäristössä toimivat ovat joutuneet muuttaman toimintaansa ja tavoitteitaan vastamaan digitaalista toimintaympäristöä
 • Laitteiden - ja ohjelmien uudet innovaatiot, niiden tuomat mahdollisuudet
 • Miten digitaalinen toiminta vaikuttaa johtamiseen, strategiaan, markkinointiin ja tavoitteiden asettamiseen
 • Vaatimuksia ja muutoksia suunniteltaessa huomioida sidosrymien tarpeet
 • Organisaation tasoilta vaaditaan asennemuokkausta, yhteiseen tavoitteeseen pyrkimistä ja jatkuvaa opiskelua
 • Kilpailutilanteen uusarviointia; kilpailijoista, yrityksen tilasta ja tuotekehittelystä, kustannusrakenteen hallinnasta
 • Sähköisten vaihtoehtojen valintoja kohderyhmäkohtaisesti
 • Painopistealueet yrityksien markkinointipolitiikassa
 • Jos digitaalinen toimintaympäristö on kunnossa, me kaikki säästämme aikaa ja rahaa toimiessamme eri sidosryhmien kanssa

 

 

KEURUUN ATK-PALVELUT
Hyytiäraitti 6    42700 Keuruu
040-5190781

sähköposti; juha.pekkahti@gmail.com
   Y-tunnus 2140722-1

| Sivun alkuun